Informacja dla Zawodników PZSS na temat formalności i opłat jakie należy ujścić w związku

z przedłużeniem licencji na rok 2024.

 

W celu uzyskania jej przedłużenia należy wypełnić i dostarczyć do Kierownika lub Prezesa Klubu

wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie

w sporcie strzeleckim

Niezależnie od powyższego należy zalogować się w portalu https://portal.pzss.org.pl/  i zainicjować

z własnego konta procedurę przedłużenia licencji. 

 

Opłaty 

 

Łączny koszt przedłużenia licencji wynosi 75 zł, którą należy 

wpłacić bezpośrednio na konto Klubu nr

13 1020 3408 0000 4502 0363 6529

z dopiskiem

 "Opłata za przedłużenie licencji zawodnika na rok 2024 >>Imię i Nazwisko<<"

W/w kwota zostanie przez Klub dla wszystkich Zawodników zbiorczo odporowadzona

jako opłata na konta ŁZSS i PZSS.

Zarząd Klubu STRZELMISTRZ Łódź zaprasza

wszystkich naszych Członków wraz z Osobami Towarzyszącymi

na coroczne, wigilijne spotkanie klubowe, które odbędzie się

w piątek 1 grudnia 2023r od godz. 18:00

w „Pub & Restauracja w Sercu Łodzi”

Łódź, al. Piłsudskiego 138

Składka na pokrycie kosztów to 150 zł za Osobę

Prosimy o szybkie zgłoszenie udziału na strzelnicy

w godzinach klubowych

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia

najdalej do środy 29 listopada 2023r

W sobotę 11 listopada br. strzelnica klubowa nie będzie dostępna. Za utrudnienia przepraszamy!

Fotoreportaż z prowadzonych szkoleń w ramach akcji "Państwo jest silne siłą Swoich Obywateli".

 

 Fotoreportaż ze szkoleń MON

 

plakat MON

Fotoreportaż z prowadzonych szkoleń dla młodzieży w ramach akcji "Zostań strzelcem ze STRZELMISTRZEM".

Szkolenia dla młodzieży "Zostań strzelcem ze STRZELMISTRZEM" 

Ze względu na prowadzoną działalność szkoleniową dla młodzieży,
w ramach statutowej popularyzacji strzelectwa, 
w październiku 
jesteśmy zmuszeni zawiesić czwartkowe godziny klubowe.

Ogłaszamy, że wkrótce na strzelnicach Klubu "STRZELMISTRZ" Łódź
ul. Skrzywana 12 oraz TOP SHOT ul. Okopowa 70/106, 91-850 Łódź
odbędzie się

 

Kurs strzelecki – Zostań strzelcem ze STRZELMISTRZEM

 

finansowany przez Województwo Łódzkie i skierowany do młodzieży.

W ramach szkolenia przewiduje się

1) Część teoretyczną wykłady z zakresu:
- historii strzelectwa,
- zasad bezpieczeństwa na strzelnicy,
- zasad bezpiecznego posługiwania się bronią pneumatyczną i palną,
- budowy i zasady działania broni pneumatycznej, palnej i amunicji do nich,
- pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związanych z użyciem broni palnej.

2) Część praktyczną z zakresu:
- pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związanych z użyciem broni palnej,
- budowy i zasady działania broni pneumatycznej, palnej i amunicji,
- techniki strzeleckiej (postawa, celowanie, strzelanie),
- strzelania z wykorzystaniem karabinków i pistoletów pneumatycznych oraz trenażera laserowego.

Plakat1

 

Informujemy, że wkrótce na strzelnicach Klubu "STRZELMISTRZ" Łódź
ul. Skrzywana 12 oraz TOP SHOT ul. Okopowa 70/106, 91-850 Łódź
odbędzie się

Kurs Strzelecki: "Państwo jest silne siłą Swoich Obywateli" - edycja II

finansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, skierowany do uczniów
klas wojskowych, członków zrzeszonych w organizacjach 
proobronnych,
młodzieży z klas ponadpodstawowych i studentów.

W ramach szkolenia uczestnicy w pierwszej kolejności zostaną zapoznani
z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią, jej budową oraz zasadą
działania. Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem pistoletów GLOCK,
CZ, HK, WALTHER oraz karabinków platformy AK. Podczas zajęć praktycznych 
przewiduje się użycie amunicji kal. 9x19 parabellum 
oraz 7,62x39 do wykorzystania
w następujących strzelaniach:

- strzelania statyczne na celność i skupienie,
- strzelania dynamiczne (strzelanie z różnych postaw strzeleckich, strzelanie
zza ukrycia, z wykorzystaniem przesłon),
- strzelania dynamiczne w ruchu.


logo2

Odpowiadając na zgłaszane pytania i wątpliwości uprzejmie informujemy,
że Klub nie posiada terminala do przyjmowania płatności za pomocą kart
kredytowych, blików, bitcoinów i innych kryptowalut. Prosimy też nie
regulować jakichkolwiek płatności za pomocą innych walut niż polska
zlotówka. Nie przyjmujemy też czeków, weksli, obligacji, akcji, itp. 
Prosimy o regulację zobowiązań zwykłym przelewem bankowym
lub najzwyczajniejszą polską gotówką.

Uprzejmie informujemy, że funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej
Policji Państwowej w Łodzi dokonali odbioru klubowego magazynu
broni. Oznacza to, że obecnie Klubowicze i Goście mogą korzystać
z broni klubowej dostępnej na miejscu. 

Zapraszamy wszystkich Członków Klubu, szczególnie zaangażowanych
osobiście i/lub finansowo w stworzenie naszej nowej strzelnicy klubowej 
w Łodzi przy ul. Skrzywana 12 na jej uroczyste i oficjalne uruchomienie 
w środę 7 czerwca br. o godz. 18:00. 
 
Na miejscu omówimy terminy godzin klubowych, terminy zawodów, zasady 
korzystania z osi i pozostałe kwestie organizacyjne. 
 
 Skrzywana

W sobotę 15.04.2023 o godzinie 9:30 odbędzie się
na głównej sali klubowego obiektu Łódź ul. Skrzywana 12.
Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
wszystkich Członków Klubu.

Proponowany porządek obrad.

1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
3. Dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań.
4. Kampania wyborcza i wyłonienie kandydatów do Zarządu Klubu.
5. Wybór członków Zarządu Klubu na nową kadencję.
6. Wolne wnioski, dyskusja i głosowania.
7. Sporządzenie i odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 04.03.2023 odbyło się Walne zebranie Delegatów Łódzkiego Związku Strzelectwa
Sportowego. Najistotniejsze z punktu widzenia Członków Klubu tematy:

1. Prośba, szczegółnie do nowych zawodników, o wstawienie prawidłowego zdjęcia na portalu
 https://portal.pzss.org.pl/ . Zdjęcie powinno spełniać ten sam standard co w przypadku
zdjęcia do paszportu. 

2. Wszystkie sprawy związane z organizacją oraz zdawaniem egzaminów na patent strzelecki
znajdują się na stronie ŁZSS https://www.strzelectwo.lodz.pl/ . Prośba o nie kontaktowanie
w tej sprawie bezpośrednio z organiami centralnymi PZSS, gdyż organizacja egzaminów
leży całkowicie 
po stronie ŁZSS.

3. Komunikaty z zawodów zamieszczone na stronie ŁZSS są zczytywane m.in przez Wydział
Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w zakresie
udokumentowania czynnego uprawiania 
strzelectwa sportowego lub sportów strzeleckich.
Zgodnie z interpretacją WPA uczestnictwo w zawodach, z punktu widzenia prawidłowej
realizacji udzielonego pozwolenia na broń do celów sportowych, wymaga posiadania
ważnej licencji zawodnika PZSS.

Prosimy wszystkich Członków Klubu o weryfikację
aktualności adresów e-mail podanych w portalu
PZSS. Na te adresy jest przesyłana korespondencja
dotycząca bieżącej działalności Klubu.

W środę 23.11.2022r. strzelnica klubowa na Piłsudskiego 141 będzie zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy. 

Fotoreportaż z kursu strzeleckiego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Fotoreportaż

Fotoreportaż z zawodów pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej "w 10-tkę" z dnia 25.09.2022r.

Fotoreportaż

Uprzejmie informujemy, że pod poniższym linkiem dostępne są wyniki zawodów "w 10-tkę", zorganizowanych we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w dniu 25.09.2022r.

WYNIKI ZAWODÓW

Dziękujemy za uczestnictwo.

Zapraszamy do udziału w zawodach strzeleckich

Zapraszamy do udziału w kursie strzeleckim

Zgodnie z prośbą otrzymaną z Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego
informujemy, że na stronie ŁZSS 

http://www.strzelectwo.lodz.pl/

znajdują się wszystkie informacje na temat organizowanych kursów
i egzaminów na patent strzelecki oraz terminy kursów doszkalających
dla sędziów PZSS.  

Klub STRZELMISTRZ Łódź przyłączył się do akcji "Doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt i pomoc najbardziej potrzebującym" zorganizowanej przez Fundację Legion Wschodni.